• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarte dane"
Rok:
1 Styczeń6745
2 Luty3940
3 Marzec4490
4 Kwiecień2169
5 Maj3612
6 Czerwiec4438
7 Lipiec3667
8 Sierpień6110
9 Wrzesień2712
10 Październik3673
11 Listopad1644
12 Grudzień0