UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarte dane"
Rok:
1 Styczeń11223
2 Luty10970
3 Marzec11345
4 Kwiecień14070
5 Maj12014
6 Czerwiec7596
7 Lipiec10106
8 Sierpień4300
9 Wrzesień36382
10 Październik1470
11 Listopad0
12 Grudzień0