UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarte dane"
Rok:
1 Styczeń26174
2 Luty22000
3 Marzec15044
4 Kwiecień14338
5 Maj25647
6 Czerwiec14021
7 Lipiec14071
8 Sierpień2804
9 Wrzesień5336
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0