UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/449/16 w sprawie skargi P. B. – R. na działalność Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec15
4 Kwiecień8
5 Maj15
6 Czerwiec20
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień24
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0