UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/446/16 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dzierżawionego gruntu położonego przy Al. P. wraz ze sprzedażą pawilonu handlowego (sklepu piekarniczo- cukierniczego) z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego nabycie"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj9
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień10
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0