UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/445/16 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dzierżawionego gruntu położonego przy Al. P. wraz ze sprzedażą pawilonu handlowego (kwiaciarni) z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień4
5 Maj13
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0