UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/444/16 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej wraz ze sprzedażą części budynku, z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. S. w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0