UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/430/16 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj8
6 Czerwiec12
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień13
10 Październik24
11 Listopad12
12 Grudzień7