UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/426/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywania na aprkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty10
3 Marzec15
4 Kwiecień17
5 Maj20
6 Czerwiec20
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0