UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/422/16 w sprawie skargi H. i M. P. na działania Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec21
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0