UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/421/16 w sprawie skargi B. i D. K. na działalność Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty17
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec20
7 Lipiec16
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0