UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/406/16 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec16
4 Kwiecień13
5 Maj16
6 Czerwiec19
7 Lipiec17
8 Sierpień15
9 Wrzesień29
10 Październik22
11 Listopad13
12 Grudzień4