UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/417/16 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0