UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/412/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowymi dzierżawcami"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec12
7 Lipiec12
8 Sierpień10
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0