• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/419/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty44
3 Marzec29
4 Kwiecień26
5 Maj23
6 Czerwiec21
7 Lipiec22
8 Sierpień20
9 Wrzesień16
10 Październik15
11 Listopad19
12 Grudzień11