• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/419/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń40
2 Luty21
3 Marzec26
4 Kwiecień19
5 Maj12
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0