• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/418/16 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności"
Rok:
1 Styczeń106
2 Luty64
3 Marzec79
4 Kwiecień45
5 Maj23
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0