• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/418/16 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności"
Rok:
1 Styczeń43
2 Luty59
3 Marzec57
4 Kwiecień38
5 Maj46
6 Czerwiec37
7 Lipiec24
8 Sierpień34
9 Wrzesień32
10 Październik31
11 Listopad57
12 Grudzień35