• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące decyzji wydanej w związku rozpatrzeniem odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej, ulicy Pieniężnego w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec0
7 Lipiec3
8 Sierpień8
9 Wrzesień3
10 Październik10
11 Listopad5
12 Grudzień1