• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rozstrzygnięcie, ogłoszonego Zarządzeniem nr 155 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 maja 2016 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty17
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec23
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0