• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rozstrzygnięcie, ogłoszonego Zarządzeniem nr 155 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 maja 2016 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień6
5 Maj13
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień15
9 Wrzesień9
10 Październik13
11 Listopad14
12 Grudzień2