• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informujemy, że uwagi do załączonych ofert można składać do dnia 26 maja br. na adres ngo@olsztyn.eu"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty4
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj5
6 Czerwiec1
7 Lipiec3
8 Sierpień8
9 Wrzesień5
10 Październik2
11 Listopad5
12 Grudzień3