UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIII/328/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat, gruntu Gminy Olsztyn, położonego przy ul. M. (obręb nr 17, cz. dz. nr 27/5 o łącznej pow. 1237m2) zabudowanego obiektem restauracji - 274 m2 i schodami - 18 m2; wykorzystywanego jako miejsca postojowe - 371 m2 oraz stanowiącego zaplecze restauracji - 574 m2"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0