• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Halina Zaborowska-Boruch za rok 2015"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty35
3 Marzec20
4 Kwiecień22
5 Maj42
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0