UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Maciej Radosław Tobiszewski"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty46
3 Marzec42
4 Kwiecień47
5 Maj44
6 Czerwiec52
7 Lipiec52
8 Sierpień29
9 Wrzesień70
10 Październik67
11 Listopad36
12 Grudzień13