UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Kultury - 19.04.2016"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj6
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień3
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0