• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych "Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej" oraz "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat""
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty4
3 Marzec7
4 Kwiecień2
5 Maj5
6 Czerwiec2
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0