• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu komunalnego"
Rok:
1 Styczeń14603
2 Luty13826
3 Marzec3843
4 Kwiecień3778
5 Maj4165
6 Czerwiec4977
7 Lipiec5488
8 Sierpień1854
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0