• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu komunalnego"
Rok:
1 Styczeń18266
2 Luty13589
3 Marzec10641
4 Kwiecień4880
5 Maj3748
6 Czerwiec4555
7 Lipiec3667
8 Sierpień5747
9 Wrzesień1772
10 Październik3799
11 Listopad1622
12 Grudzień0