• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu komunalnego"
Rok:
1 Styczeń18266
2 Luty13589
3 Marzec10641
4 Kwiecień4880
5 Maj2670
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0