UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu komunalnego"
Rok:
1 Styczeń33036
2 Luty33059
3 Marzec19585
4 Kwiecień24372
5 Maj68278
6 Czerwiec28756
7 Lipiec23213
8 Sierpień9158
9 Wrzesień8338
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0