UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XX/269/16 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie" oraz nadania nowego statutu jednostce budżetowej "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie""
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj11
6 Czerwiec20
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień20
10 Październik16
11 Listopad14
12 Grudzień0