UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy z zagranicą - 12.02.2016r."
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień11
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0