• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Olsztyna o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty31
3 Marzec13
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0