UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Edukacji - 10.02.2016"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec9
4 Kwiecień8
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik16
11 Listopad6
12 Grudzień2