• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji pod nazwą "Promocji Olsztyna poza granicami Polski""
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień4
5 Maj16
6 Czerwiec12
7 Lipiec6
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0