• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty10
3 Marzec5
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0