UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2016"
Rok:
1 Styczeń10030
2 Luty11465
3 Marzec5236
4 Kwiecień3490
5 Maj5930
6 Czerwiec4023
7 Lipiec3257
8 Sierpień1257
9 Wrzesień544
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0