• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.261.2015 Wniosek - pozwolenie na budowę poszerzenie otworów drzwiowych ul. Żołnierska 35"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec5
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0