UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nieodpłatna pomoc prawna"
Rok:
1 Styczeń39591
2 Luty34375
3 Marzec30027
4 Kwiecień28222
5 Maj45913
6 Czerwiec26029
7 Lipiec29340
8 Sierpień12284
9 Wrzesień15519
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0