UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 577 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty17
3 Marzec14
4 Kwiecień10
5 Maj20
6 Czerwiec13
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień15
10 Październik23
11 Listopad18
12 Grudzień8