• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 575 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0