• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.255.2015 Wniosek - opinie i ekspertyzy dot. elektrowni wodnej"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty13
3 Marzec4
4 Kwiecień5
5 Maj8
6 Czerwiec8
7 Lipiec13
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0