• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 572 z dnia 23 grudnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec7
4 Kwiecień6
5 Maj7
6 Czerwiec8
7 Lipiec11
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik9
11 Listopad5
12 Grudzień10