UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 571 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pani Marty Strzemkowskiej – nauczycielki Przedszkola Miejskiego Nr 6 im. Jeana de la Fontaine’a w Olsztynie do pełnienia zastępstwa"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty14
3 Marzec17
4 Kwiecień14
5 Maj20
6 Czerwiec14
7 Lipiec19
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0