• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 569 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 grudnia 2015 r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0