• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.253.2015 Wniosek - zestawienie ofert w postępowaniu na dostawę tablic rejestracyjnych"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0