• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 566 z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 76 z dnia 9 marca 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna Nr 480 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec6
4 Kwiecień8
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik15
11 Listopad0
12 Grudzień0