• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 565 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2016 roku na terenie miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty1
3 Marzec7
4 Kwiecień6
5 Maj5
6 Czerwiec6
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień7
10 Październik11
11 Listopad3
12 Grudzień0