• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 560 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie procedury sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty23
3 Marzec37
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień9
10 Październik16
11 Listopad7
12 Grudzień0