• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 560 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie procedury sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty14
3 Marzec13
4 Kwiecień23
5 Maj15
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0