• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: KOL-03 Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego"
Rok:
1 Styczeń52
2 Luty63
3 Marzec30
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0