• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 556 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz podziału środków finansowych zaplanowanych na organizację dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w budżecie Miasta Olsztyna na rok 2016"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0