UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVIII/216/15 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku "
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty12
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec21
7 Lipiec12
8 Sierpień7
9 Wrzesień30
10 Październik16
11 Listopad17
12 Grudzień2