• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Danuta Ciborowska"
Rok:
1 Styczeń51
2 Luty109
3 Marzec35
4 Kwiecień38
5 Maj57
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0