• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów na informatycznym nośniku danych"
Rok:
1 Styczeń34
2 Luty30
3 Marzec36
4 Kwiecień51
5 Maj30
6 Czerwiec54
7 Lipiec50
8 Sierpień11
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0