UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów na informatycznym nośniku danych"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty45
3 Marzec37
4 Kwiecień38
5 Maj42
6 Czerwiec43
7 Lipiec42
8 Sierpień41
9 Wrzesień42
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0