• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie przesyłek pocztą elektroniczną (e-mail)"
Rok:
1 Styczeń151
2 Luty167
3 Marzec394
4 Kwiecień278
5 Maj187
6 Czerwiec256
7 Lipiec214
8 Sierpień205
9 Wrzesień239
10 Październik268
11 Listopad234
12 Grudzień0