• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej"
Rok:
1 Styczeń9848
2 Luty11958
3 Marzec5208
4 Kwiecień1681
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0