• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej"
Rok:
1 Styczeń9848
2 Luty11958
3 Marzec5208
4 Kwiecień7488
5 Maj6970
6 Czerwiec6326
7 Lipiec9482
8 Sierpień10133
9 Wrzesień11012
10 Październik17494
11 Listopad21290
12 Grudzień0