UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej"
Rok:
1 Styczeń43273
2 Luty35626
3 Marzec23901
4 Kwiecień25175
5 Maj45342
6 Czerwiec30103
7 Lipiec27917
8 Sierpień11610
9 Wrzesień10079
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0