UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej"
Rok:
1 Styczeń11812
2 Luty14788
3 Marzec19017
4 Kwiecień32569
5 Maj21399
6 Czerwiec20632
7 Lipiec19508
8 Sierpień10150
9 Wrzesień34862
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0