• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej"
Rok:
1 Styczeń11525
2 Luty8251
3 Marzec6391
4 Kwiecień4264
5 Maj6102
6 Czerwiec5596
7 Lipiec6085
8 Sierpień7683
9 Wrzesień2850
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0