UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zgromadzenia publiczne"
Rok:
1 Styczeń28691
2 Luty21320
3 Marzec12981
4 Kwiecień12401
5 Maj21561
6 Czerwiec11896
7 Lipiec11042
8 Sierpień3493
9 Wrzesień7243
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0